Νεχώρι.

Το Νεχώρι, με φόντο στα πόδια του την Ευηνόλιμνη...