Κοκκινιά...

η Κοκκινιά όπως φαίνεται από την Κάτω Κλεπά...